Benvidos ó sitio web de Nova Xestion Limes

asesoramiento

ASESORÍA XURÍDICA

O asesoramento xurídico é importante para as empresas. A correcta defensa dos seus intereses precisa de profesionais especializados que lle ofrezan un servizo de calidade, cun trato personalizado e directo. O noso equipo está formado por especialistas en cada unha das materias nas que traballan e teñen unha formación continuada e acceso aos máis avanzados sistemas de información legal e xurisprudencial, para así garantizar a excelencia dos nosos servizos. O noso departamento xurídico centra a actividade nas seguintes áreas:

Dereito Laboral

 • Contratos de traballo
 • Contratos de Alta Dirección
 • Situación Laboral / Mercantil dos Administradores da Sociedade
 • Convenios Colectivos
 • Sancións
 • Despidos
 • Expedientes de Regulación de Emprego (ERE)

Dereito Tributario

 • Asesoramento fiscal
 • Solicitude de devolución de ingresos indebidos
 • Procedementos de apremio por débedas fiscais e da Seguridade Social
 • Herencias e Sucesións

Dereito Procesal

 • Mediación
 • Execución de títulos xudiciais
 • Contratos civís e mercantís
 • Procesos Familiares e sucesorios
 • Reclamacións extraxudiciais de cantidade

nova-xestion-013

ASESORÍA FISCAL

A nosa vantaxe competitiva é ser un equipo multidisciplinar de asesores fiscais, que analiza as súas obrigas fiscais e tributarias non só dende un ángulo de xestión fiscal, senón dende unha visión integral delas. En dito análise participan profesionais que aportan un profundo coñecemento da realidade empresarial, o que fai posible que as solucións que lle ofrezamos sexan globais, personalizadas e altamente eficaces. As declaracións tributarias serán presentadas telemáticamente por Nova Xestión Limes nas correspondentes Administracións Tributarias.

 • Asesoramento e xestión fiscal de Empresas.
 • Asesoría Tributaria.
 • Inspeccións e representacións Fiscais.
 • Recursos e Reclamacións.
 • Solicitude de devolucións de ingresos indebidos.
 • Fraccionamentos e aplazamentos de pagos.
 • Fiscalidade de Empresas Construtoras e Inmobiliarias.
 • Fiscalidade de Fundacións e outras entidades non lucrativas.
 • Procedementos de apremio por débedas fiscais e da Seguridade Social.
 • Procedementos Contencioso-Tributarios.
 • Planificación Fiscal, Nacional e Internacional.
 • Tributación Internacional.
 • Operacións vinculadas.

novaxestion001

ASESORÍA LABORAL

 • Asesoramento e Xestión Laboral de Empresas.
 • Contratos, Nóminas e Seguros Sociais.
 • Informes de costes salariais.
 • Despidos e Expedientes de Regulación de Empleo.
 • Reclamacións de cantidade.
 • Conciliacións ante o SMAC e outros organismos.
 • Xulgados do Social.
 • Recursos Xurisdiccionais e Administrativos.
 • Asesoramento e asistencia en Inspeccións de Traballo.
 • Elaboración de convenios colectivos de empresa.
Share